Mozgawa Marek (red.), Komentarz do niektórych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2017
Stan prawny: 15 sierpnia 2017 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 53art(53)

1.

Określenie rodzajowego przedmiotu ochrony przestępstw stypizowanych w przepisach karnych ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii może nasuwać pewne wątpliwości. Mając na uwadze ratio legis ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jako całości, można uważać, że jest nim życie i zdrowie. Celem ustawy jako takiej jest bowiem m.in. ograniczanie szkód zdrowotnych wynikających ze zjawiska narkomanii (art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.n.). Wiedza o tym, że narkomania jest zjawiskiem niebezpiecznym dla życia i zdrowia, jest notoryjna.

Z drugiej wszakże strony możliwe jest też stwierdzenie, że przedmiotem ochrony w komentowanej ustawie jest dobro o charakterze ponadindywidualnym. W szczególności można uważać, że ograniczanie przedmiotu ochrony do życia i zdrowia mogłoby budzić zastrzeżenia z uwagi na okoliczność, że narkomania jest zjawiskiem społecznym, które niesie zagrożenia w różnych aspektach życia. Wspomniany wyżej art. 2 ust. 1 pkt 3u.p.n. stanowi, że celem ustawy jest...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX