Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 65art(65)

1.

Przedmiotem ochrony art. 65 jest zdrowie publiczne, a w szczególności zapobieganie sytuacjom mogącym prowadzić do narkomanii (np. przez podaż maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych).

2.

Zachowanie sprawcy komentowanego wykroczenia może być dwojakiego rodzaju i polegać na:

a)

uprawianiu maku niskomorfinowego wbrew przepisom ustawy,

b)

uprawianiu konopi włóknistych.

Dla bytu wykroczenia wystarczy, że sprawca wyczerpie znamiona chociażby jednego z dwóch wymienionych sposobów zachowania się.

3.

Prowadzenie uprawy obu roślin jest czynnością rozciągniętą w czasie. Wykroczenie uprawy określone w art. 65 jest zatem wykroczeniem trwałym, zapoczątkowanym z chwilą podjęcia pierwszych czynności polegających na uprawie, zakończonych zaś w chwili przystąpienia do zbierania plonów, zaprzestania uprawy, zniszczenia jej itp. (zob. T.L. Chruściel, M. Preiss-Mysłowska, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, Warszawa 2000, s. 317).

4.

Zgodnie z definicją zawartą, w art. 4 pkt 28, przez „up...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX