Mikołajczak Michał, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, [w:] Egzekucja z rachunku bankowego. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2022
Stan prawny: 15 sierpnia 2022 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, [w:] Egzekucja z rachunku bankowego. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 80art(80)Tryb postępowania

Wierzytelność z rachunku bankowego

1.

Przez wierzytelność z rachunku bankowego, o której mowa w komentowanym przepisie, należy rozumieć wierzytelność przysługującą zobowiązanemu w związku z umową o prowadzenie rachunku bankowego. Najczęściej istnieje ona wówczas, gdy istnieje rachunek prowadzony dla zobowiązanego przez bank. Do zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego w trybie art. 80 i nast. u.p.e.a. może jednak dojść także wtedy, gdy sam rachunek zostanie już zamknięty, ale dłużnikowi przysługiwać będzie jeszcze wobec banku wierzytelność o zwrot środków, które się na nim znajdowały.

Przykład

Bank prowadził dla zobowiązanego rachunek bieżący, który został zajęty przez trzech komorników. W związku z powstałym zbiegiem egzekucji bank poinformował komorników o przeszkodzie w realizacji zajęcia, oczekując na wskazanie organu właściwego do dalszego, łącznego prowadzenia postępowania. Po upływie miesiąca, wobec braku decyzji organów egzekucyjnych co do rozstrzygnięcia zbiegu, a także mając na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX