Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o Polskim Czerwonym Krzyżu, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o Polskim Czerwonym Krzyżu, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 15art(15)

1.

Przedmiotem ochrony art. 15 ust. 1 jest godło, znak lub nazwa: Polski Czerwony Krzyż, Czerwony Krzyż, Krzyż Genewski, Czerwony Półksiężyc, Czerwony Lew i Słońce oraz godło Związku Szwajcarskiego.

2.

Jak wynika z art. 1, Polski Czerwony Krzyż jest organizacją działającą na zasadzie dobrowolności, mającą na celu organizowanie i prowadzenie działalności humanitarnej i wychowawczej, zmierzającej do utrwalenia pokoju między narodami, przez szerzenie zasad humanitaryzmu, rozwijanie poszanowania czci i godności ludzkiej, ochronę zdrowia i życia ludzkiego oraz niesienie pomocy we wszystkich okolicznościach, gdy dobra te są zagrożone. Do zadań tej organizacji należy w szczególności prowadzenie:

1)

działalności w zakresie szkolenia sanitarnego, podnoszenie kultury sanitarnej i zdrowia społeczeństwa oraz pomocy społecznej, a zwłaszcza organizowanie i prowadzenie społecznych akcji pomocy dla ludności w przypadkach epidemii i klęsk o charakterze masowym,

2)

działalności humanitarnej na rzecz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX