Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o odpadach, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o odpadach, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 69(a)art(69(a))

Patrz: Komentarz Autorów do art. 70 niniejszej ustawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX