Komentarz do niektórych przepisów ustawy o ochronie zwierząt, [w:] Przestępstwa pozakodeksowe. Komentarz - OpenLEX

Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o ochronie zwierząt, [w:] Przestępstwa pozakodeksowe. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2007
Stan prawny: 3 września 2007 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o ochronie zwierząt, [w:] Przestępstwa pozakodeksowe. Komentarz

Autorzy fragmentu:
Art. 35art(35)

1.

Przedmiotem ochrony w art. 35 ustawy jest życie i zdrowie zwierząt.

2.

Zachowanie sprawcy przestępstwa określonego w art. 35 ust. 1 ustawy opisane zostało w sposób nieco zawiły, przez odesłanie do innych przepisów ustawy o ochronie zwierząt, i może polegać na:

a)

zabiciu zwierzęcia z naruszeniem art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 ustawy,

b)

uśmierceniu zwierzęcia z naruszeniem art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 ustawy,

c)

dokonaniu uboju zwierzęcia z naruszeniem art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 ustawy,

d)

znęcaniu się nad zwierzęciem w sposób określony w art. 6 ust. 2 ustawy.

Dla jego bytu wystarczy, że sprawca naruszy chociażby jeden z wymienionych sposobów zachowania się. Zabijanie, uśmiercanie i dokonywanie uboju zwierząt jest prawnie dopuszczalne, ale musi odbywać się zgodnie z przepisami ustawyo ochronie zwierząt i rozporządzeń wydanych na jej podstawie. Odstępstwo od określonych w nich zasad stanowić może przestępstwo określone w art. 35...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX