Mozgawa Marek (red.), Komentarz do niektórych przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2017
Stan prawny: 15 sierpnia 2017 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz

Autor fragmentu:
du:2017::957Ogólne

Literatura:

I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński (red.), System prawa karnego, t. 4, cz. 3, O przestępstwach w szczególności, Ossolineum 1989; M. Bojarski (red.), System Prawa Karnego, t. 11, Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, Warszawa 2014; M. Bojarski, W. Radecki, Pozakodeksowe prawo karne, t. 1, Przestępstwa przeciwko pamięci narodowej, obronności, bezpieczeństwu osób i mienia, zdrowiu. Komentarz, Warszawa 2002; T.L. Chruściel, M. Preiss-Mysłowska, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, Warszawa 2000; Z. Ćwiąkalski, Glosa do uchwały SN z 25.05.2005 r., I KZP 134/05, PiP 2006/1; O. Górniok, Glosa do uchwały SN z 25.05.2005 r., I KZP 134/05, OSP 2006/3, poz. 177; O. Górniok, O pojęciu „korzyści majątkowej” w kodeksie karnym (problemy wybrane), PiP 1978/4; O. Górniok (red.), Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2003; M. Grabowski, Sponsorowanie przez prowadzących działalność związaną z produktami (usługami)...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX