Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o ochronie roślin, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o ochronie roślin, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 107art(107)

1.

przewiduje 36 typów wykroczeń zagrożonych jednakową karą, tzn. grzywną w wymiarze od 20 do 5000 zł.

2.

Przedmiotem ochrony art. 107 ust. 1 pkt 1 jest porządek w zakresie wprowadzania, przemieszczania, hodowania lub przechowywania na terytorium Polski organizmów szkodliwych. Zachowanie sprawcy tego wykroczenia będzie polegało na wprowadzaniu, przemieszczaniu, hodowaniu lub przechowywaniu na terytorium naszego kraju organizmów szkodliwych bez pozwolenia lub dokumentu przewozowego, o których jest mowa w art. 6 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1 oraz art. 35. Organizmami szkodliwymi są wszelkie gatunki, szczepy lub biotypy roślin, zwierząt lub czynników patogenicznych szkodliwe dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów (art. 2 pkt 4). W art. 6 ust. 1 wprowadzony został obowiązek zwalczania organizmów kwarantannowych, które nie mogą być wprowadzane, przemieszczane, hodowane lub przechowywane na terytorium Polski. Jednak w sytuacjach wymienionych w art. 33 ust. 1...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX