Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o ochronie przyrody, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o ochronie przyrody, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 127art(127)

1.

gwarantuje przestrzeganie zakazów zawartych w ustawie w zakresie ochrony przyrody.

2.

Zachowanie sprawcy tego wykroczenia będzie polegało na naruszaniu zakazów określonych w ustawie o ochronie przyrody (ust. 1 i 2) oraz na zaniechaniu zgłoszenia do rejestru posiadanych lub hodowanych zwierząt.

3.

Sprawcą wykroczenia może być każdy (wykroczenie powszechne). Jest to wykroczenie formalne, które może być popełnione tylko umyślnie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX