Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 8art(8)

1.

Przedmiotem ochrony art. 8 ust. 1 dekretu jest interes obrony kraju w dziedzinie wprowadzonych ograniczeń na terenach uznanych za szczególnie ważne dla tej obrony.

2.

Zachowanie sprawcy komentowanego wykroczenia będzie polegało na niepodporządkowaniu się regulacjom prawnym wydanym na podstawie decyzji zawartych w dekrecie z 6 września 1951 r. albo na niestosowaniu się do zarządzeń władz powołanych do wykonania tego dekretu. Dla bytu wykroczenia wystarczy, że sprawca naruszy chociażby jeden z dwóch sposobów zachowania się.

3.

Niepodporządkowanie się przepisom wydanym na podstawie dekretu z 6 września 1951 r. w zasadzie dotyczy dwóch aktów prawnych:

rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 15 września 1948 r. o uznaniu półwyspu helskiego oraz obszarów Redłowo, Sobieszewo, Kępa Oksywska, Westerplatte i ich okolic za rejony umocnieniowe (Dz. U. z 1949 r. Nr 13, poz. 75),

rozporządzeniaRady Ministrów z 9 grudnia 1952 r. w sprawie odszkodowania z tytułu ograniczeń wprowadzonych na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX