Bartosiewicz Adam, Kubacki Ryszard, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o kontroli skarbowej, [w:] Swoboda działalności gospodarczej. Zmiany w podatkach. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: Zakamycze 2004
Stan prawny: 25 sierpnia 2004 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o kontroli skarbowej, [w:] Swoboda działalności gospodarczej. Zmiany w podatkach. Komentarz

Autorzy fragmentu:
Art. 2

Art. 2.

Art. 2. ust. 1 pkt 16

Powyższa zmiana ma wyłącznie charakter redakcyjny. Związana jest ona przede wszystkim ze zmianą podejścia do wykonywania działalności kantorowej. Obecnie działalność takiego rodzaju nie wymaga uzyskiwania odrębnego zezwolenia. Powinna być jednak prowadzona zgodnie z odrębnymi przepisami. Kontrolą skarbową nadal objęte jest wykonywanie działalności kantorowej, jednak obecnie dotyczyć będzie nie warunków ustalonych w zezwoleniu na prowadzenie działalności kantorowej, lecz warunków prowadzenia takiej działalności (które wynikają z odrębnych przepisów).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX