Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 40art(40)

1.

chroni jakość artykułów rolno-spożywczych znajdujących się w obrocie na rynku polskim oraz porządek w zakresie obrotu tymi produktami, produktami także sprawność funkcjonowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

2.

W art. 40 ust. 1 określonych zostało dwadzieścia różnych wykroczeń, które odnoszą się do przepisów administracyjnych zawartych w ustawie oraz w rozporządzeniu nr 1907/90/EWG z 26 czerwca 1990 r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. WE L 173 z 6.07.1990), rozporządzeniu nr 2295/2003/WE z 23 grudnia 2003 r. wprowadzającego szczegółowe zasady wdrożenia rozporządzenia nr 1907/90/EWG w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. WE L 340 z 24.12.2003), rozporządzenia nr 1538/91/EWG z 5 czerwca 1991 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia nr 1906/90/EWG w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do drobiu (Dz. Urz. WE L 143 z 7.06.1991).

3.

Sprawcami wykroczeń...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?