Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 9art(9)

1.

Przedmiotem ochrony art. 9 jest porządek w zakresie zachowania powagi na grobach i cmentarzach wojennych oraz w zakresie poszanowania grobów i cmentarzy wojennych.

2.

Zachowanie sprawcy komentowanego wykroczenia może polegać na:

1)

ekshumacji bez zezwolenia zwłok z grobu wojennego,

2)

przeniesienie zwłok bez zezwolenia na inne miejsce w kraju lub poza granicami państwa,

3)

sprowadzeniu zwłok z obcego państwa celem pochowania bez zezwolenia w kraju w grobie wojennym,

4)

przeprowadzenie bez zezwolenia robót ziemnych, wznoszenie pomników i innych urządzeń na cmentarzach i grobach wojennych,

5)

zachowaniu się na cmentarzu lub grobie wojennym w sposób nielicujący z powagą tego miejsca.

Dla bytu wykroczenia wystarczające będzie wypełnienie przez sprawcę chociażby jednego z powyższych sposobów zachowania się.

3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ust. 1 i 3grobami wojennymi są groby poległych w walce o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego, groby osób wojskowych, poległych lub...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX