Lipiec-Warzecha Ludmiła, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o finansach publicznych

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2009
Stan prawny: 24 lipca 2009 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o finansach publicznych

Autor fragmentu:
Art. 22
Art. 22 ust. 2

Źródła dochodów własnych państwowych jednostek budżetowych ustawa o finansach publicznych (dalej: u.f.p.) określa w dwojakiego rodzaju sposób, tj. ogólnie poprzez wskazanie rodzaju działalności przynoszących dochody, jakie mogą być gromadzone na rachunku dochodów własnych (art. 22 ust. 2 pkt 1-5, 6, 11-13) albo poprzez odesłanie do konkretnego aktu normatywnego, stanowiącego podstawę pobierania dochodów własnych przez państwową jednostkę budżetową (art. 22 ust. 2 pkt 8-10, 13-17).

Artykuł 22 ust. 2 u.f.p. w ciągu 3,5 roku obowiązywania był wielokrotnie nowelizowany (ośmiokrotnie od ogłoszenia tekstu pierwotnego ustawy o finansach publicznych). Nowelizacje ustawy o finansach publicznych, polegające na modyfikacji źródeł dochodów własnych, związane są uchwaleniem lub zmianą przepisów szczególnych, będących podstawą gromadzenia dochodów własnych. Niniejsze omówienie obejmuje zmiany w art. 22 u.f.p., jakie nastąpiły po dniu 1 marca 2007 r. (zob.: L. Lipiec, Komentarz do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX