Tokarczyk Damian, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o europejskich radach zakładowych, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 30 września 2020 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o europejskich radach zakładowych, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 39art(39)Wykroczenie przeciwko prawom zespołu negocjacyjnego, Art. 40art(40)Stosowanie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

Uwagi ogólne

1.

Przepisy ustawy są wynikiem implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 94/45/WE z 22.09.1994 r. w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub grupach kapitałowych o zasięgu wspólnotowym (Dz.Urz. UE L 254, s. 64; dyrektywę zastąpiła dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2009/38/WE z 6.05.2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, Dz.Urz. UE L 122, s. 28). Dyrektywę implementowano także w ustawiez 7.04.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550 ze zm.; zob. uwagi wstępne w komentarzu do przepisów tej ustawy). Kryterium różnicującym zasięg...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX