Komentarz do niektórych przepisów ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu.... - OpenLEX

Mozgawa Marek (red.), Komentarz do niektórych przepisów ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2017
Stan prawny: 15 sierpnia 2017 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 71art(71)

1.

Charakteryzując ustawę z 27.07.2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej , V. Konarska-Wrzosek stwierdza, że jest to akt prawny, „który przewiduje ochronę zdrowia przed zachowaniami, które zamiast służyć jego poprawie mogą przyczynić się do jego utraty z powodu wykonywania specjalistycznych czynności przez osoby niemające do tego odpowiednich uprawnień, jakie dają rękojmię ich sumiennego, rzetelnego i profesjonalnego wykonania zgodnie z najlepszą wiedzą [...]. Jest to ustawa, która odrębnie, w sposób kompleksowy reguluje problematykę diagnostyki laboratoryjnej i odpowiedzialności za czyny naganne z nią związane” . Znaczenie tej ustawy, a przede wszystkim znaczenie badań diagnostyki laboratoryjnej jest ogromne; szacuje się, że wyniki tych badań są podstawą ok. 60% decyzji lekarskich , stąd też konieczne jest zapewnienie właściwego poziomu ich wykonywania. Warto również podkreślić, że w Polsce jest zarejestrowanych ponad 2500 laboratoriów, w których pracuje kilkanaście tysięcy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX