Krzemiński Zdzisław, Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, [w:] Rozwód. Praktyczny komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory pism, wyd. V

Komentarze
Opublikowano: Zakamycze 2006
Stan prawny: 1 marca 2006 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, [w:] Rozwód. Praktyczny komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory pism, wyd. V

Autor fragmentu:
Art. 56

I.Przesłanki rozwodowe

1.

W wyniku zawarcia przez mężczyznę i kobietę małżeństwa powstaje rodzina, która jest podstawową komórką życia społecznego w państwie.

Głównym zadaniem rodziny jest posiadanie i wychowywanie dzieci. Ten cel może być osiągnięty, jeśli małżeństwo okaże się trwałe. Rozpad rodziny jest złem.

W Polsce rozwody wprowadzone zostały dekretem z dnia 25 września 1945 r. Dekret ten wszedł w życie 1 stycznia 1946 r. i nosił tytuł Prawo małżeńskie. W poprzednim okresie tylko niektóre wyznania uznawały rozwody, które były orzekane w trybie postępowania typu sakralnego.

Obecnie obowiązujący Kodeks rodzinny i opiekuńczy pochodzi z roku 1964. Wszedł w życie 1 stycznia 1965 r. Utrzymał on w pełni instytucję rozwodów. Podstawowe zasady, które leżały u podstaw poprzednich przepisów zostały zachowane. Zmieniona została, co prawda, redakcja przepisów dotyczących rozwodu, lecz nie miało to większego znaczenia w zakresie sądowego rozstrzygania spraw rozwodowych.

2.

Zagadnienie przesłanek rozwodowych rozwiązywane...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX