Kidyba Andrzej, Komentarz aktualizowany do art. 301-633 Kodeksu spółek handlowych

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2024
Stan prawny: 31 marca 2024 r.
Autor komentarza:

Komentarz aktualizowany do art. 301-633 Kodeksu spółek handlowych

Autor fragmentu:

Przedmowa do wydania LXI

W niniejszym wydaniu komentarza omówiono najnowsze orzecznictwo. Uwzględniona również została aktualna literatura przedmiotu.

31 marca 2024 r.

Prof. dr hab. Andrzej Kidyba

Autor fragmentu:
Art. 301art(301)Zawiązanie spółki akcyjnej

1.Pojęcie spółki akcyjnej

Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, która działa, opierając się na kapitale zakładowym podzielonym na akcje. Tradycyjnie zwracało się uwagę, że jest to najbardziej rozwinięta forma spółek kapitałowych, w której nie występują akcenty osobowe (por. W. Popiołek (w:) Kodeks, s. 802). Obecne zmiany w kodeksie spółek handlowych wprowadzają jednak pewne rozwiązania, które pozwalają na stwierdzenie występowania w spółce akcyjnej elementów osobowych (na przykład art. 354 § 1 k.s.h. – prawa przyznawane indywidualnie, art. 418 k.s.h. – tzw. squeeze out, art. 428 k.s.h. – prawo do informacji). Możliwe jest również wprowadzenie elementów osobowych w statucie. Uwypuklenie elementów osobowych może się odbyć między innymi przez wprowadzenie akcji imiennych, ograniczenie zbywalności akcji (J. Frąckowiak (w:) Kodeks, 2001, s. 451). Geneza spółek akcyjnych w Polsce sięga XVIII w. Wówczas na terenie Polski przedrozbiorowej powstały towarzystwa (kompanie)...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX