Zagrodnik Jarosław (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2023
Stan prawny: 1 października 2023 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania karnego. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Przedmiot unormowania. Przepis określa normatywny fundament postępowania karnego w sprawach o przestępstwa, stanowiąc, że toczy się ono według przepisów Kodeksu postępowania karnego. Wytycza zarazem macierzystą (bezpośrednią) płaszczyznę (zakres) odniesienia dla przepisów tego Kodeksu, pozwalając stwierdzić, że jest nią postępowanie odpowiadające dwóm warunkom, mianowicie będące postępowaniem karnym i służące rozpoznaniu sprawy podlegającej właściwości sądów (P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek [w:] Kodeks postępowania karnego, t. 1, Komentarz do artykułów 1–296, red. P. Hofmański, Warszawa 2004, s. 15). Jest to o tyle istotne, że przepisy komentowanego Kodeksu znajdują również zastosowanie poza macierzystym zakresem odniesienia jako przepisy odesłania znajdujące zastosowanie, najczęściej z założeniem ich dostosowania dopuszczonego klauzulą „odpowiedniego zastosowania”, na gruncie regulacji innych postępowań, np. postępowania karnego skarbowego czy wielu postępowań...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX