Błaszczak Łukasz i in., Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 7 listopada 2019 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II

Autor fragmentu:
Art. 3art(3)Opłata od pisma procesowego zawierającego oświadczenie o rozszerzeniu powództwa lub jego zmianie powodującej wzrost wartości przedmiotu sporu

Cel regulacji

1.

Zmiana treści art. 3 u.k.s.c. polega na dodaniu w ust. 2 przepisu pkt 1a, czyli wprowadzeniu opłaty od pisma procesowego, w którym następuje rozszerzenie powództwa lub jego zmiana powodująca wzrost wartości przedmiotu sporu. Jest ona związana z nową treścią art. 1303 § 2 k.p.c. i wykreśleniem rozszerzenia powództwa lub innej zmiany żądania zawartego w pozwie jako wyjątku od zasady określonej w art. 130 § 1 i 2, czyli zwrotu nieopłaconego albo nienależycie opłaconego pisma procesowego po wcześniejszym wezwaniu przez przewodniczącego do uzupełnienia opłaty w terminie 7 dni. W aktualnym stanie prawnym przepis art. 130 § 1 i 2reguluje skutek nieopłacenia przez stronę niereprezentowaną przez zawodowego pełnomocnika pisma procesowego, które zawiera oświadczenie o rozszerzeniu powództwa lub jego zmianie powodującej wzrost wartości przedmiotu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX