Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do wybranych przepisów nowelizacji 2019 - OpenLEX

Jakubecki Andrzej (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do wybranych przepisów nowelizacji 2019

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Stan prawny: 7 listopada 2019 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do wybranych przepisów nowelizacji 2019

Autor fragmentu:
Art. 4(1)art(4(1))

1.

Przepis art. 41 jest normą o charakterze ogólnym (będącą klauzulą generalną), która znajduje rozwinięcie w szeregu innych szczególnych unormowań (art. 531, 1172, 1861, 1911, 2262, 3501, 394 § 1 pkt 1, art. 3943, 3982 § 4 oraz w art. 14a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (J. Jankowski, Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z 4.7.2019 r., MoP 2019, nr 18, s. 978; por. E. Gapska, Przeciwdziałanie nadużyciom prawa procesowego w znowelizowanym Kodeksie postępowania cywilnego. Cz. I – Klauzula generalna, MoP 2019, nr 15, s. 813–820; P. Feliga [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 1–50539, t. I, red. T. Szanciło, Legalis 2019, art. 41, nb 1).

2.

Nadużycie prawa procesowego przez strony nie jest jednolicie definiowane w doktrynie. Według K. Piaseckiego w poszczególnych systemach prawnych realizowana jest zasada zakazu nadużycia praw procesowych, która opiera się na kryterium dobrej wiary procesowej, czyli na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX