Przesławski Tomasz (red.), Sych Wojciech (red.), Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2024
Stan prawny: 14 marca 2024 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Prawo karne wykonawcze to ogół norm prawnych, które regulują wykonywanie kar i innych środków reakcji prawnokarnej (środków prawnych, środków probacyjnych, środków zabezpieczających, środków przymusu) przewidzianych w prawie karnym, karnym skarbowym i wykroczeń (J. Migdał [w:] Z. Hołda, J. Hołda, J. Migdał, B. Żórawska, Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2021, s. 13). Kodeks karny wykonawczy stanowi samodzielny zbiór przepisów obowiązujących w postępowaniu karnym w zakresie wykonywania orzeczeń, pozostając jednak w ścisłym związku z przepisami Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego (T. Szymanowski, Z. Świda, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 1998, s. 12). Z uwagi na takie kodeksowe wyodrębnienie przepisów można przyjąć, że prawo karne wykonawcze stanowi odrębną gałąź prawa.

2.

Komentowany artykuł określa przedmiotowy zakres obowiązywania Kodeksu karnego wykonawczego.

3.

W § 1zdefiniowano ogólną zasadę, zgodnie z którą wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX