Wróbel Włodzimierz (red.), Zoll Andrzej (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część II. Komentarz do art. art. 212-277d

Komentarze
Opublikowano: WKP 2017
Stan prawny: 30 września 2017 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część II. Komentarz do art. art. 212-277d

Autor fragmentu:
Art. 212art(212)

Uwagi wprowadzające

1.

Artykuł 212 zawiera jurydyczny opis znamion typów czynów zabronionych określanych w literaturze i orzecznictwie mianem zniesławienia bądź pomówienia. W uproszczeniu – istota czynu karalnego sprowadza się do zachowania, przez które sprawca przypisuje innemu podmiotowi negatywnie oceniane właściwości lub postępowanie, co może doprowadzić do poniżenia tego ostatniego w opinii publicznej bądź też narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Przyjęta terminologia właściwie określa konstrukcję przestępstwa zniesławienia: „Przedmiotem ochrony jest tu sława, cześć w znaczeniu dobrego imienia, pozytywnego wyobrażenia o wartości danego człowieka u innych” (M. Surkont, Cześć..., s. 53). Lektura komentowanego artykułu wraz z następującym po nim art. 213wskazuje na odmienność znaczeniową prawnokarnej regulacji odpowiedzialności karnej za zniesławienie w porównaniu z wyobrażeniem funkcjonującym potocznie. O ile bowiem w tym ostatnim...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX