Giezek Jacek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 1 września 2021 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 117art(117)Wojna napastnicza

Uwagi wprowadzające

1.

Wszczynanie lub prowadzenie wojny napastniczej to jedno z najpoważniejszych przestępstw przeciwko pokojowi, jakie stypizowane zostały w Kodeksie karnym (art. 117 § 1). Pokój stanowi bowiem najcenniejszą wartość o znaczeniu dla rozwoju społecznego fundamentalnym, którą uznaje się za niezbędną, aby jednostki, jak i całe zbiorowości (społeczeństwo, naród) mogły – w zgodzie ze swoimi aspiracjami – zaspokajać wszelkie inne potrzeby (indywidualne i grupowe). Na przedpolu jej naruszenia dojść może do popełnienia przestępstwa nawoływania do wszczęcia niweczącej pokój wojny napastniczej lub publicznego jej pochwalania (art. 117 § 3).

2.

Jeszcze w XIX w. prowadzenie wojny (w tym wojny napastniczej) było przyjętym i w zasadzie niekwestionowanym sposobem rozwiązywania konfliktów międzynarodowych (J. Wojciechowska, M. Flemming [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 1, Komentarz do artykułów 117–221, red. A. Wąsek, Warszawa 2006, art. 117, nb 1). Stopniowo narastała...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX