Zwolnienia przedmiotowe w podatku od towarów i usług - import paliwa wwożonego na teren Wspólnoty w zbiornikach pojazdów - OpenLEX

Piotrkiewicz Anna, Zwolnienia przedmiotowe w podatku od towarów i usług - import paliwa wwożonego na teren Wspólnoty w zbiornikach pojazdów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zwolnienia przedmiotowe w podatku od towarów i usług - import paliwa wwożonego na teren Wspólnoty w zbiornikach pojazdów

Komentarz stanowi omówienie zwolnienia importu paliwa wwożonego na teren Wspólnoty w zbiornikach pojazdów. Autorka określa zakres zwolnienia, definiuje pojęcia: „standardowy zbiornik”, „środek transportu przeznaczony do działalności gospodarczej”, „kontener specjalny” oraz „prywatny środek transportu”, a także omawia szczegółowo zasady przedmiotowego zwolnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX