Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - odszkodowania za zwierzęta poddane ubojowi sanitarnemu - OpenLEX

Brzezińska Alicja, Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - odszkodowania za zwierzęta poddane ubojowi sanitarnemu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 23 stycznia 2014 r.
Autor:

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - odszkodowania za zwierzęta poddane ubojowi sanitarnemu

Komentarz omawia zasady ustalania odszkodowania za zwierzęta poddane ubojowi sanitarnemu w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Opisano zakres i przebieg przeprowadzanej procedury ustalania odszkodowania oraz zapomóg. Przedstawiono także sposób przekazywania informacji o zagrożeniu lub wystąpieniu choroby zakaźnej i podmioty do tego zobowiązane. Scharakteryzowano również rejestrację zoonoz i czynników zoonotycznych oraz prowadzenie dokumentacji leczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX