Zobowiązania podzielne i niepodzielne - odpowiedzialność dłużników - OpenLEX

Król Arkadiusz, Zobowiązania podzielne i niepodzielne - odpowiedzialność dłużników

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zobowiązania podzielne i niepodzielne - odpowiedzialność dłużników

Komentarz omawia zasady dochodzenia przez wierzycieli realizacji zobowiązania, którego przedmiotem jest świadczenie podzielne i niepodzielne w sytuacji występowania wielości podmiotów odpowiedzialnych. W komentarzu wskazano na różnicę między świadczeniem podzielnym, a niepodzielnym, zasady odpowiedzialności dłużników w każdej z tych sytuacji, skutki podziału zobowiązania podzielnego na części oraz konsekwencje z tym związane dla wierzycieli dochodzących zapłaty, z różnicami w stosunku do odpowiedzialności solidarnej. Opisano także reguły wzajemnej reprezentacji kliku wierzycieli dochodzących świadczenia niepodzielnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX