Bujalski Rafał, Zmienią się opłaty za przewozy drogowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Zmienią się opłaty za przewozy drogowe

Reforma opłat za przewozy drogowe stała się faktem. Opublikowana 4 marca tzw. dyrektywa o eurowiniecie zmienia dotychczasowy model opłat drogowych oparty na czasie przejazdu, na system bazujący na pokonanej odległości, aby lepiej odzwierciedlić zasady "zanieczyszczający płaci" i "użytkownik płaci".

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX