Zmiany w zarządzeniu Prezesa NFZ - plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok - OpenLEX

Paszkowski Artur, Zmiany w zarządzeniu Prezesa NFZ - plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w zarządzeniu Prezesa NFZ - plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok

W dniu 16 stycznia 2015 roku Prezes NFZ wydał zarządzenie Nr 6/2015/DEF w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok. Zarządzenie dokonuje zmian w zakresie wielkości planowanych na rok 2015 wydatków na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX