Zmiany w ustawie śmieciowej od 23.09.2021 r. - OpenLEX

Bursztynowicz Michał, Zmiany w ustawie śmieciowej od 23.09.2021 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Zmiany w ustawie śmieciowej od 23.09.2021 r.

Rok 2021 to czas kolejnych zmian w ustawie z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.u.c.p.g. Największa nowelizacja dokona się z dniem 1.01.2022 r. Jednak już obecnie, tj. 23.09.2021 r., weszło w życie kilka mniejszych zmian ustawy śmieciowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX