Pogoński Mariusz, Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone od stycznia 2016 r. będące efektem reformy prawa upadłościowego. Podatki dochodowe, cz. I

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Nieaktualny
Autor:

Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone od stycznia 2016 r. będące efektem reformy prawa upadłościowego. Podatki dochodowe, cz. I

Począwszy od 1 stycznia 2016 r. w istotny sposób zmieniły się przepisy regulujące zasady upadłości i restrukturyzacji. W tym dniu weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, która to ustawa częściowo zastąpiła obowiązującą dotychczas ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. Procesy restrukturyzacyjne rzutują także na sprawy podatkowe, dlatego też u.p.r. wprowadziła szereg zmian w przepisach podatkowych. Niniejszy komentarz opisuje zmiany w zakresie podatków dochodowych. W odrębnym komentarzu opisane zostały zmiany wynikające z powyższych powodów zmiany w innych podatkach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX