Zmiany w prawie pacjenta do świadczeń POZ oraz w zasadach szczepień ochronnych według ustawy z 4.11.2016 r. - OpenLEX

Paszkowski Artur, Zmiany w prawie pacjenta do świadczeń POZ oraz w zasadach szczepień ochronnych według ustawy z 4.11.2016 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 sierpnia 2020 r.
Autor:

Zmiany w prawie pacjenta do świadczeń POZ oraz w zasadach szczepień ochronnych według ustawy z 4.11.2016 r.

W dniu 4 listopada 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (na dzień sporządzenia niniejszego komentarza tekst ustawy został przekazany do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej). Komentowana ustawa w dokonuje niezwykle istotnych zmian w zakresie zasad realizacji szczepień ochronnych oraz prawa pacjenta do korzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX