Bujalski Rafał, Zmiany w prawach jazdy, szkoleniu kierowców i ściganiu piratów drogowych [projekt UE]

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w prawach jazdy, szkoleniu kierowców i ściganiu piratów drogowych [projekt UE]

Komisja Europejska zaproponowała pakiet zmian legislacyjnych, które mają poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego i uprościć życie kierowców. Pakiet obejmuje rozwiązania dotyczące praw jazdy, szkolenia kierowców oraz skutecznego egzekwowania przepisów ruchu drogowego w wymiarze transgranicznym. Z nowych przepisów skorzystają między innymi młodzi kierowcy, którzy będą mogli pod pewnymi warunkami siąść za kierownicą już od 17. roku życia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX