Matusiakiewicz Łukasz, Zmiany w Ordynacji podatkowej - korekta deklaracji podatkowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w Ordynacji podatkowej - korekta deklaracji podatkowych

Nowelizacja przepisów ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p. – dotyczy między innymi korekty deklaracji podatkowych, w tym kwestii skutków prawnych składania korekt.

Zmiany dotyczą zarówno zagadnień merytorycznych – ich celem jest zwłaszcza oddziaływanie na zachowania podatników, jak również wprowadzono rozwiązania doprecyzowujące dotychczasowe zasady.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX