Kran Rafał, Zmiany w opodatkowaniu wiatraków w 2020 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w opodatkowaniu wiatraków w 2020 r.

Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości (PON) elektrowni wiatrowych podlegały w ostatnich latachkilku zwrotom akcji. Ostatnim istotnym wydarzeniem jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego (TK) z 22.07.2020 r. (K 4/19), którym to zakwestionowano sposób wprowadzenia zmian wynikających z ustawy z 7.06.2018 r. o zmianie ustawy z 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. W rezultacie tego wyroku TK wciąż trudno mówić o docelowych zasadach opodatkowania elektrowni wiatrowych, przynajmniej w zakresie zobowiązań podatkowych za 2018 r. Problematyka opodatkowania elektrowni wiatrowych ma kluczowe znaczenie zarówno dla inwestorów, jak i gmin pobierających podatek z uwagi na relatywnie duże kwoty należnych zobowiązań z tego tytułu, które to z jednej strony są istotnym obciążeniem dla tego biznesu i rozwoju odnawialnych źródeł energii, a z drugiej stanowią również ważny element dochodów gmin. Poniższy komentarz przedstawia zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych w ostatnich latach ze wskazówkami praktycznymi i konsekwencjami wyroku TK.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX