Gumola Mariusz, Zmiana zasad powstawania obowiązku podatkowego w WDT i WNT od 1 stycznia 2013 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 czerwca 2020 r.
Autor:

Zmiana zasad powstawania obowiązku podatkowego w WDT i WNT od 1 stycznia 2013 r.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy dotyczące momentu powstania na gruncie podatku VAT obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT). Dotychczasowe ogólne reguły w tym zakresie nie ulegną poważnym modyfikacjom, pomimo odmiennego sposobu zredagowania przepisów. Zmiany będą natomiast dotyczyć zaliczek płaconych w ramach WDT i WNT oraz wewnątrzwspólnotowych dostaw o charakterze ciągłym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX