Twarowski Adam, Zmiana warunków umowy NFZ i świadczeniodawcy od 9 lutego 2022 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Zmiana warunków umowy NFZ i świadczeniodawcy od 9 lutego 2022 r.

1.Wstęp

Z dniem 9.02.2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28.01.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – dalej z.r.o.w.u. Zmieniło ono m.in. sposób, w jaki dokonywana będzie zmiana umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zawieranych pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) a świadczeniodawcami, w razie zmiany zarządzeń Prezesa NFZ dotyczących przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy lub szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Celem niniejszego komentarza jest wskazanie, jak nowelizacja wpłynie na świadczeniodawców (podmioty lecznicze mające zawarte umowy z NFZ) oraz jakie ewentualne działania może podjąć świadczeniodawca w przypadku, gdy nie zgadza się na zaproponowane przez NFZ zmiany w warunkach umowy.

2.Dotychczasowy stan prawny

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 i 2ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX