Serzysko Agnieszka, Złagodzenie wymogów informacyjnych oraz wymogów dotyczących zarządzania produktami jako wynik pandemii COVID-19

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Złagodzenie wymogów informacyjnych oraz wymogów dotyczących zarządzania produktami jako wynik pandemii COVID-19

W komentarzu przedstawione zostały praktyczne aspekty zmniejszenia złożoności regulacyjnej i ponoszonych w związku z tym kosztów przestrzegania przepisów przez firmy inwestycyjne. Wynikają one z wprowadzenia w życie postanowień dyrektywy 2021/338. Zaprezentowane zostały m.in. zmiany obowiązujących dotąd firmy inwestycyjne wymogów informacyjnych oraz wymogów dotyczących zarządzania produktami i limitami pozycji, będące odpowiedzią na politykę łagodzenia tego zakresu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX