Culepa Michał, Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca - zasady ogólne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 10 stycznia 2014 r.
Autor:

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca - zasady ogólne

Ze wspólnotowej zasady swobody przepływu osób wynika, że obcokrajowcy – obywatele państw UE nie mogą być inaczej traktowani w związku z zatrudnieniem, niż obywatele polscy. Jednak ta zasada doznaje szeregu wyjątków w związku z wprowadzonymi w traktacie akcesyjnym tzw. okresami przejściowymi, które oznaczają możliwość stosowania przez dane państwo ograniczeń dotyczących zatrudnienia. Wychodząc od zasady swobody zatrudnienia, w komentarzu przedstawiono przesłanki i procedurę uzyskiwania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX