Bartosiewicz Adam, Zeznanie roczne PIT-36L

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zeznanie roczne PIT-36L

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają możliwość opodatkowania swoich dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej wedle liniowej (płaskiej) 19-procentowej stawki. Możliwość ta dotyczy również rolników uzyskujących dochody z działów specjalnych produkcji rolnej. Obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania rocznego o dochodach opodatkowanych według tej metody na formularzu PIT-36L istnieje niezależnie od obowiązku złożenia zwykłego zeznania rocznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX