Zbycie wierzytelności - OpenLEX

Kowalski Radosław, Zbycie wierzytelności

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 24 grudnia 2014 r.
Autor:

Zbycie wierzytelności

W poniższym komentarzu zostały przedstawione instytucje prawne, których zadaniem jest całkowite zakończenie windykacji należności z jednoczesnym zdjęciem z wierzyciela ryzyka niewypłacalności dłużnika (zobowiązanego).

Takie dwie wspólne cechy ma cywilnoprawny przelew wierzytelności oraz instytucja finansowania obrotu międzynarodowego jaką jest forfaiting.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX