Kamiński Krzysztof, Zbycie przedsiębiorstwa członkowi rodziny a VAT

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zbycie przedsiębiorstwa członkowi rodziny a VAT

Jak wynika z ustawy o VAT, jej przepisów nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Co to oznacza? Oznacza to, że tego rodzaju transakcja jest neutralna dla celów podatku od towarów i usług – ustawa o VAT w ogóle nie znajduje do niej zastosowania. Taką transakcję należy odróżnić od czynności zwolnionej przedmiotowo od VAT. Jakkolwiek bowiem czynność zwolniona od podatku od towarów i usług sama w sobie nie powoduje obowiązku zapłaty VAT, to co do zasady czynność taka stanowi czynność opodatkowaną, tyle tylko że ustawodawca zwalnia ją od podatku ze względu na jej przedmiot – czynność taką, w przeciwieństwie do czynności wyłączonej od VAT, wykazuje się w deklaracji VAT jako zwolnioną od podatku. Fakt, że odpłatne zbycie przedsiębiorstwa jest neutralne dla VAT nie oznacza jednak, że tego rodzaju czynność nie będzie w sposób pośredni wpływała na różnego rodzaju kwestie związane z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług. Jak się okazuje, kwestii tych jest całkiem sporo. Do nich właśnie nawiązuje niniejszy poradnik.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX