Zawiadomienia o wyborze formy opodatkowania złożone poprzez CEIDG - OpenLEX

Krywan Tomasz, Zawiadomienia o wyborze formy opodatkowania złożone poprzez CEIDG

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor:

Zawiadomienia o wyborze formy opodatkowania złożone poprzez CEIDG

Z dniem 19 maja 2016 r. zostały znowelizowane niektóre przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. Zmiany dotyczą przepisów o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tj. przeniesione do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały niektóre przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – dalej r.p.k.p.r.) oraz zwiększenia liczby zawiadomień, które mogą być dokonywane w ramach wniosku CEIDG-1. Zmiany te wprowadziła ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX