Zatrudnianie na stanowiskach doradców i asystentów - OpenLEX

Culepa Michał, Zatrudnianie na stanowiskach doradców i asystentów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 17 listopada 2017 r.
Autor:

Zatrudnianie na stanowiskach doradców i asystentów

Stanowiska doradców i asystentów stanowią szczególny rodzaj stanowisk pracowniczych w samorządach, ściśle związanych z osobami zarządzającymi jednostkami samorządowymi. Niebędąc urzędnikami doradcy i asystenci podlegają tym samym rygorom i wymaganiom kwalifikacyjnym co urzędnicy. Zarazem są oni zatrudniani tylko czasowo – jedynie na okres kadencji wójta, starosty czy marszałka województwa, który ich zatrudnia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX