Tomaszewska Barbara, Zasiłek macierzyński - przepisy przejściowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Zasiłek macierzyński - przepisy przejściowe

1.Ubezpieczona która 26.04.2023 r. pobierała zasiłek macierzyński

Ubezpieczona, która w dniu wejścia w życie nowelizacji pobierała zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w nowej, zmienionej wysokości.

W celu ustalenia nowej wysokości zasiłku pracownica powinna była złożyć wniosek w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie zmian tj. do 17.05.2023 r. - art. 39 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.u.k.p.

Gdyby osoba uprawniona do zasiłku złożyła wniosek, zasiłek macierzyński w zmienionej wysokości przysługiwał jej od 26.04.2023 r. do końca okresu odpowiadającego okresowi urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego.

Gdyby jednak wniosek nie został złożony osoba uprawniona korzysta z zasiłku macierzyńskiego na zasadach obowiązujących w momencie składania wniosku.

W praktyce oznaczało to, w niektórych przypadkach zasiłek...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX