Skibińska Małgorzata, Zasady zatrudniania pracowników samorządowych w przypadku zmian terytorialnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasady zatrudniania pracowników samorządowych w przypadku zmian terytorialnych

Od 14 lipca 2011 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, jest możliwe przeprowadzanie zmian w podziale terytorialnym państwa. Powołana ustawa wprowadziła zmiany m.in. do ustawy o pracownikach samorządowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX