Mazurkiewicz Bartlomiej, Zasady zatrudniania pracowników ośrodka pomocy społecznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 14 kwietnia 2016 r.
Autor:

Zasady zatrudniania pracowników ośrodka pomocy społecznej

Niniejszy komentarz ma na celu przybliżenie problematyki prawa pracy w zakresie jego podstaw w działalności ośrodka pomocy społecznej. Pamiętać bowiem należy, iż przepisy prawa przewidują odrębną pragmatykę dla poszczególnych pracowników tych jednostek, aczkolwiek podstawowe regulacje w tym zakresie, choć wspólne, są nadto odmienne od uregulowań kodeksu pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX