Szybkie Andrzej, Zasady wypłaty emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2012 r.
Autor:

Zasady wypłaty emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Komentarz wskazuje zasady nabywania uprawnień oraz wypłaty emerytur i rent na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa ta, określa organy rentowe właściwe do wypłaty tych świadczeń, okresy za które świadczenia są należne, a także warunki, terminy oraz formę ich wypłaty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX