Zasady ustalania podstawy wymiaru składek dla zleceniobiorców - OpenLEX

Kozłowska Małgorzata, Zasady ustalania podstawy wymiaru składek dla zleceniobiorców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor:

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek dla zleceniobiorców

Podstawy wymiaru składek np. dla zleceniobiorców nie stanowią m.in. nagrody, wydatki wynikające z przepisów o BHP, wartość bonów uprawniających do posiłków (do kwoty 190 zł miesięcznie), ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu umowy zlecenia narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością zleceniobiorcy, diety i inne należności z tytułu podróży służbowej zleceniobiorcy do wysokości diet przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej jednostce sfery budżetowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX