Izdebski Jan M., Zasady postępowania celnego w Ordynacji podatkowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 19 sierpnia 2016 r.
Autor:

Zasady postępowania celnego w Ordynacji podatkowej

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne – dalej pr. cel., do postępowania w sprawach celnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 12 oraz działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p., z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów prawa celnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX